Inventarisatie Boerderijen Aalst
Inventarisatie Boerderijen Waalre

BOERDERIJEN AALST EN WAALRE

Jan Jansen, Walter Louwers, Jaap Walinga

 

Nadat het jaar 2003 werd uitgeroepen tot ‘het jaar van de boerderij’ heeft Waalres Erfgoed een projectgroep in het leven geroepen met als opdracht te inventariseren welke boerderijen er staan of hebben gestaan in de kerkdorpen Aalst en Waalre vanaf het jaar 1830, het jaar van invoering van het kadaster. In 2009 heeft de groep haar studie afgerond.
Het resultaat zijn twee lijvige boekwerken waarin boerderijen waar mogelijk zijn gedocumenteerd met kadasterkaarten, foto’s, plattegronden en informatie over bewoners. De boeken beginnen met een algemene rapportage van het onderzoek, daarna worden per buurtschap zowel de boerderijen die nog bestaan als die zijn verdwenen beschreven.
Het boek over de boerderijen in Aalst is geheel vernieuwd en is nu een complete kleurendruk uitgave en is de ringband vervangen voor een soft cover.

Aalst: ISBN 978-94-90552-01-5
Prijs € 23,00

Waalre: ISBN 978-90-803984-9-8
Prijs: € 23,00