Header

WELKOM BIJ WAALRES ERFGOED
DIT IS ONZE DOELSTELLING

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto’s van de gemeente Waalre. Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de kerk-dorpen Aalst en Waalre.

Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente door de eeuwen heen zoveel mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat.

donateur

DONATEURS

Donateurs zijn zeer belangrijk voor Waalres Erfgoed, zowel qua betrokkenheid als in financieel opzicht. De stichting is immers afhankelijk van giften en subsidies om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. De minimale bijdrage van een donateur bedraagt €12,50 per jaar.

Donateurs ontvangen gratis vier maal per jaar de nieuwsbrief Spinning Houwe, alsmede een uitnodiging voor lezingen die Waalres Erfgoed in het voor- en najaar organiseert. En natuurlijk is de donateur altijd van harte welkom op de heemkamer.

Met zijn of haar financiële bijdrage maakt de donateur het mede mogelijk dat de stichting onderzoeken kan uitvoeren en de resultaten kan presenteren.

Met andere woorden: donateurs hebben wij echt nodig!

DE VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers van Waalres Erfgoed bestaan uit bestuursleden en medewerkers. Om het verleden te begrijpen heb je documenten nodig, want de mensen die het hebben meegemaakt zijn er vaak niet meer. Die documenten zijn veelal de enige dragers van de geschiedenis. Maar het blijven dode dingen zolang niemand ze bestudeert en zo hun inhoud betekenis geeft. Op die manier komt het verleden tot leven en kunnen we er van leren. Vrijwilligers van Waalres Erfgoed bestuderen onder andere oude foto’s, doop-, trouw- en begraafregisters, krantenberichten alsmede historisch kaart- en archiefmateriaal.

Ook verzamelen en beschrijven ze gebruiksvoorwerpen uit het regionale verleden. Getuigenissen van mensen die het verleden nog hebben meegemaakt vormen een belangrijke bron van informatie. Daarvoor doen ze veldwerk, zoals het interviewen van die (vaak hoogbejaarde) ‘laatste’ getuigen. Veel mensen vinden plezier, voldoening en ontspanning binnen de werkgroepen van Waalres Erfgoed. Iemand die vrijwilliger wordt, bepaalt zelf hoeveel tijd hij of zij in de Stichting steekt.

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer informatie wilt. Neem daarvoor contact op via onze mail. Kijk ook eens op GoedvoormekaarWaalre.nl voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden? klik dan hier: