Header

ANBI-GEGEVENS

tichting Waalres Erfgoed staat bij de Belastingdienst geregistreerd als cultureel algemeen nut beogende instelling waardoor giften aan Waalres Erfgoed, onder bij de Belastingdienst geldende voorwaarden, aftrekbaar zijn.

Stichting Waalres Erfgoed
E-mail: info@waalreserfgoed.nl
Fiscaal nummer: 808581351
Inschrijving KvK: 41090447
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Cecile Habraken
Secretaris Ruud  Wiegerinck
Penningmeester: Hanneke van Antwerpen
Leden:

Bas de Theije

John Rengers

Raimondo Bogaars

 Waalres Erfgoed werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid
Het beleidsplan:
Het verzamelen, bestuderen en vastleggen van de historie van de gemeente Waalre en vóór de samen- voeging, de kerkdorpen Aalst en Waalre en dit weer beschikbaar stellen door onder andere boekuitgaven en lezingen. Dit mede mogelijk gemaakt door het voortdurend werven en motiveren van medewerkers en het inwinnen van geldmiddelen uit giften, subsidies en bijdragen van donateurs.
De doelstelling:
Het verwerven in eigendom of bruikleen van oude, historische en hedendaagse voorwerpen en documenten welke als erfgoed van de gemeente Waalre, gedocumenteerd, gerestaureerd en geëxposeerd kunnen worden; de stichting creeert mogelijkheden voor het inrichten en houden van tentoonstellingen, vergaderingen en bijeenkomsten.
Bijlagen:
Jaarverslag
Akte van oprichting
AVG
Organisatieschema
Financiële verantwoording
KvK inschrijving

 

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met info@waalreserfgoed.nl.