Header

COLLECTIES

ANTOON COOLEN

Antoon Coolen

Deze verzameling bestaat uit alle boeken, veelal eerste drukken, correspondentie en foto’s van deze Waalrese schrijver.
Deze verzameling is in bewaring gegeven bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven

 

BIDPRENTJES

info@waalreserfgoedWaalres Erfgoed heeft een aanzienlijke collectie bidprentjes.
De overleden personen woonden veelal in de kerkdorpen Aalst en Waalre.
Bidprentjes vormen vaak een aanvulling voor een stamboom.
De gegevens op de bidprentjes zijn in veel gevallen nog niet in de openbare akten te vinden.
Mocht u bezwaar hebben dat gegevens van uw familie hier worden gepubliceerd, neem dan contact op via info@waalreserfgoed.nl.

FOTO'S

Waalres Erfgoed beschikt inmiddels over een verzameling van meer dan 11.000 foto’s
van monumenten, gebeurtenissen, dorpsgezichten, mensen, et cetera.

De oudste uit het einde van de 19e eeuw.
Fotomateriaal wordt na binnenkomst gescand en ondergebracht in een databank
die voor elke geïnteresseerde ter inzage is op de Heemkamer.
Daarnaast worden belangrijke gebeurtenissen in de gemeente, veelal door eigen fotografen, vastgelegd.
Het is vanzelfsprekend dat dit alles tegenwoordig digitaal gedaan wordt

U kunt onze steeds groeiende fotocollectie via de link fotocollectie bekijken.

OUDE VOORWERPEN

Een nog steeds groeiende verzameling van oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen (met
een relatie met Aalst of Waalre) die een boeiend inzicht geven in een tijd waarin alles nog
handmatig gedaan moest worden.

STEPHAN ZOETMULDER

Een grote verzameling boeken over Brabant uit de erfenis van de heer Zoetmulder, voormalig hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad. De boeken die de heer Zoetmulder heeft uitgegeven staan in onze bibliotheek.

Stephan Zoetmulder

WAGENMAKER VAN MIERLO

Wagenmaker van Mierlo

De Van Mierlo Collectie omvat gereedschappen en werktuigen uit de wagenmakers-werkplaats van Gerrit van Mierlo aan de Dreefstraat.
De verzameling staat opgesteld in het museum De Acht Zaligheden te Eersel. (wordt te zijner tijd verplaatst)
Het werk van Wagenmaker van Mierlo is vastgelegd in een boekje uitgegeven door Waalres Erfgoed.