NIEUWS

Onze nieuwe heruitgave: DE WAALRESE VOLMOLEN

Jan Jansen en Jaap Walinga

Vanaf het plateau in de Belgische Kempen stromen diverse beken en waterlopen naar het noorden, om ten slotte bij ‘s Hertogenbosch in de Maas uit te monden. Dankzij het verval en de ruime hoeveelheid water die naar zee stroomde was hier in de Brabantse Kempen een goede gelegenheid om de aanwezige waterkracht te benutten voor de aandrijving van een molen. In het stroomgebied van de Dommel werden in het begin van deze eeuw meer dan twintig watermolens geteld, waarbij verschillende molens een lange geschiedenis achter de rug hadden. Nu, tegen het einde van de twintigste eeuw, is er opnieuw belangstelling voor deze watermolens, misschien wel omdat ze zo karakteristiek in het landschap passen. Helaas zijn inmiddels vele watermolens tot ruïne vervallen. Soms is er zelfs geen spoor meer te ontdekken. Gelukkig worden er ook initiatieven genomen om deze markante werkplaatsen van plaatselijke molenaars weer in oude glorie te herstellen.Aan de grens van het grondgebied van het huidige kerkdorp Waalre bevonden zich vroeger twee watermolens van respectabele ouderdom, nl. de Loondermolen en de Waalrese watermolen. Deze laatste molen stond aan het einde van de Molenstraat. Hij wordt in de volksmond nog steeds de Volmolen genoemd, naar een boeiende periode uit haar geschiedenis.

Deze uitgave is hernieuwd, en volledig in kleur.

De Waalrese Volmolen
Prijs € 15,00

De werkgroep ‘Middenstand’ wil een boek publiceren dat de rijke geschiedenis van de middenstand in Aalst en Waalre beschrijft.

Dit moet een overzicht bieden van alle belangrijke winkels, met verhalen, anekdotes en foto’s. Dit project is al zo’n 10 jaar geleden begonnen, maar het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Alleen al een overzicht van welke winkels wanneer op welk adres gezeten hebben is niet ergens op één plek te vinden. In de bijgaande pdf-file kunt u zien welke adressen met welke winkels we hiervoor tot nu toe hebben kunnen verzamelen voor Waalre-dorp. Binnenkort hopen we een vergelijkbaar overzicht voor Aalst te kunnen publiceren.

Wij hopen natuurlijk dat dit overzicht grotendeels correct en volledig is, maar er ontbreken ongetwijfeld namen en de jaartallen weten we lang niet altijd.

Als u fouten ziet, of aanvullende gegevens hebt, dan horen wij dat heel graag. En daarnaast zijn natuurlijk alle verhalen, anekdotes, bijzondere gebeurtenissen, foto’s, enz. meer dan welkom! Met uw hulp hopen wij er een mooi boek van te kunnen maken.

Stuur uw reactie naar hvermeulen55@gmail.com

U kunt ook langskomen in Het Huis van Waalre. Wij komen daar bijna elke week op donderdagmiddag bijeen.

 

U kunt de adressenlijst hier downloaden  http://www.waalreserfgoed.nl/wp-content/uploads/2022/03/Adressen-Middenstand-in-Waalre-dorp.pdf

Stichting Waalres Erfgoed is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor veel uiteenlopende werkzaamheden zoals beschrijven van foto’s, het digitaliseren en invoeren van documenten in ons nieuwe online- programma Maior-Memorix, houden van interviews en nog veel meer onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op via info@waalreserfgoed.nl.

Wekelijks wordt er een artikel gepubliceerd in de Schakel

Hier de link naar het laatste artikel.

WAALRES ERFGOED OP FACEBOOK

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto’s van de gemeente Waalre. Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente door de eeuwen heen zoveel mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat.