NIEUWS

Aalst Waalre 100 jaar een gemeente

Projecten Waalres Erfgoed voor Aalst&Waalre 100 jaar één gemeente

Om deze eeuw een blijvend gezicht te geven heeft Stichting Waalres Erfgoed  met financiële ondersteuning van sponsoren en donateurs het initiatief genomen om alle inwoners van de gemeente Waalre de mogelijkheid te geven een stickerboek vol interessante en bijzondere foto’s in bezit te krijgen. Ook heeft zij voor de bovenbouw van alle basisscholen een start gemaakt met de Canon van Waalre.

Gedurende zes weken kunnen inwoners van Waalre bij de boodschappen van Albert Heijn stickers sparen. Voor elke € 10,00 aan boodschappen worden 5 stickers uitgegeven, die in een boek kunnen worden geplakt. Het boek kan bij de Servicebalie van Albert Heijn worden aangeschaft voor € 2,00.
Het prachtige boek kan als een mooi aandenken worden bewaard. Op de foto staat de voorpagina van het boek . Op de stickers staan 200 verschillende afbeeldingen die betrekking hebben op verschillende items uit het verleden van Aalst en Waalre.
De actie start op 22 mei en loopt tot 3 juli via de Albert Heijn vestigingen op Den Hof (incl. Etos) en De Bus.

Op 17 mei overhandigt Stichting Waalres Erfgoed tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Kees Vortman.

De canon van Waalre is bedoeld voor de jonge inwoners van de gemeente Waalre. De leerlingen van de bovenbouw van alle basisscholen in onze gemeente  kunnen met de canon kennis maken met de geschiedenis van Waalre. Het eerste deel gaat over het 100-jarig bestaan van de gemeente.
Dit deel  gaat ook op de bijeenkomst van 17 mei ‘live’. Later volgen nog andere thema’s  over de  ontwikkeling van Aalst en Waalre.

Onze nieuwe uitgave: Simplex het speelgoed met een knopje.

Cover Simplex boek

Eind jaren 80 van de vorige eeuw sloten verschillende speelgoedbedrijven in Nederland, hun deuren. Een van die speelgoedbedrijven, die met name houten speelgoed heeft gemaakt, is Simplex. Gevestigd in Aalst.
Het bedrijf is vooral bekend geworden om zijn puzzels met een knopje.
Maar ook leesplankjes en ander educatief materiaal zijn in de beginperiode van restafval van Philips radio’s gemaakt.
Eén van de eerste medewerkers van dit bedrijf, Will Hollanders, heeft nu de geschiedenis van dit bedrijf verteld en zijn relaas is door Foppe Kooistra opgeschreven in een boek.
Het boek bevat veel gegevens over het bedrijf en veel foto’s van de Simplex-producten in kleur.

Het boek is een aanbeveling voor elke inwoner van Aalst.
De geschiedenis van Simplex maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van Aalst.
Daarnaast is het boek wetenswaardig voor verzamelaars van speelgoed en dan met name van houten puzzels.
Het geeft het op een mooie manier weer, hoe van afval mooie dingen gemaakt kunnen worden.
In feite waren de mensen toen al duurzaam aan het produceren.

Donderdag 3 november vindt de boek-presentatie plaats Daarna is het boek voor 18 euro te koop bij Waalres Erfgoed in het Huis van Waalre, en Herenkapper John Rengers, Gestelsestraat 15 in Aalst en te Aalst en bij Vermeulen Bonbons, Willibrorduslaan 1 in Waalre.

Mocht u buiten de gemeente Aalst-Waalre wonen dan kunt een bestelformulier invullen en zullen wij contact met u opnemen hoe u het boek kunt ontvangen.

De werkgroep ‘Middenstand’ wil een boek publiceren dat de rijke geschiedenis van de middenstand in Aalst en Waalre beschrijft.

Dit moet een overzicht bieden van alle belangrijke winkels, met verhalen, anekdotes en foto’s. Dit project is al zo’n 10 jaar geleden begonnen, maar het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Alleen al een overzicht van welke winkels wanneer op welk adres gezeten hebben is niet ergens op één plek te vinden. In de bijgaande pdf-file kunt u zien welke adressen met welke winkels we hiervoor tot nu toe hebben kunnen verzamelen voor Waalre-dorp. Binnenkort hopen we een vergelijkbaar overzicht voor Aalst te kunnen publiceren.

Wij hopen natuurlijk dat dit overzicht grotendeels correct en volledig is, maar er ontbreken ongetwijfeld namen en de jaartallen weten we lang niet altijd.

Als u fouten ziet, of aanvullende gegevens hebt, dan horen wij dat heel graag. En daarnaast zijn natuurlijk alle verhalen, anekdotes, bijzondere gebeurtenissen, foto’s, enz. meer dan welkom! Met uw hulp hopen wij er een mooi boek van te kunnen maken.

Stuur uw reactie naar hvermeulen55@gmail.com

U kunt ook langskomen in Het Huis van Waalre. Wij komen daar bijna elke week op donderdagmiddag bijeen.

 

U kunt de adressenlijst hier downloaden  http://www.waalreserfgoed.nl/wp-content/uploads/2022/03/Adressen-Middenstand-in-Waalre-dorp.pdf

Stichting Waalres Erfgoed is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor veel uiteenlopende werkzaamheden zoals beschrijven van foto’s, het digitaliseren en invoeren van documenten in ons nieuwe online- programma Maior-Memorix, houden van interviews en nog veel meer onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op via info@waalreserfgoed.nl.

Wekelijks wordt er een artikel gepubliceerd in de Schakel

Hier de link naar het laatste artikel.

WAALRES ERFGOED OP FACEBOOK

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto’s van de gemeente Waalre. Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de kerk-dorpen Aalst en Waalre.

Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente door de eeuwen heen zoveel mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat.