Toponiemen Aalst

TOPONIEMEN IN AALST

Herman ter Stege en Jaap Walinga

Vóór de invoering van het kadaster (rond 1830) had een perceel grond een naam. Deze veldnamen waarmee akkers, weilanden en ander onroerend goed in vroeger tijden werden beschreven, gaven vaak informatie over de soort grond, wat er groeide of wie de eigenaar was.

De samenwerking tussen Ter Stege, die een passie heeft voor taal, en Walinga heemkundige, heeft geleid tot twee boeiende boekjes met een groot aantal veldnamen met hun verklaring. Van het boekje Toponiemen in Aalst (deel 1) is een heruitgave verschenen. Een overzichtskaart met diverse deelkaarten maakt het gemakkelijk de plaats van oude veldnamen te vinden.

Deel 1: Deel 1: ‘Van Aelsteren acker tot Zoerbeec’
Prijs € 9,00