De schaduw van een Heiligdom

DE SCHADUW VAN EEN HEILIGDOM

Nico Arts, Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Jan Hagen, Jaap Walinga

Een beschrijving van de geschiedenis van Aalst in de Romeinse tijd tot aan de sloop van de middeleeuwse kerk in 1906, aan de hand van archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek van de kerk en het kerk- terrein in Aalst.
In september 1996 is een archeologische opgraving verricht ter plaatse van de middeleeuwse kerk en het omringende voormalige kerkhof. Het hierna volgende onderzoek van de gedane vondsten onder andere twee houten kerken uit de 12e eeuw en het archiefonderzoek hebben interessante gegevens opgeleverd die de geschiedenis van Aalst beter lieten beschrijven dan voordien mogelijk was.
Inhoud:Landschappelijke ligging en het ontstaan van het dorp.
Het archeologisch onderzoek.
De materiële cultuur van het kerkterrein.
De parochieen, de kerk en de pastoors tot 1648.
De protestantse periode (1648-1813) en daarna (1813-1906).
Het onderhoud van de kerk en de klokken (1648-1821).
Reconstructie van het kerkgebouw (circa 1450-1906).
Met veel afbeeldingen.

ISBN 90-803984-1-1
Prijs € 11,00