de Kerk van Sint Willibrord in Waalre kopie

DE KERK VAN SINT WILLIBRORD

Jaap Walinga en prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

In het kerkdorp Waalre staat vanaf de 12e eeuw in de directe omgeving van de markt een Romaans kerkje, dat in de 15e eeuw is uitgebreid met een gotisch travee en een kerktoren in zogenaamde Kempische gotiek.
Bij een omvangrijke restauratie in de jaren 1941-1942 onder leiding van architect H.W. Valk en onder toezicht van de toenmalige dienst Monumentenzorg,
zijn deze onderdelen in de oude toestand teruggebracht. Dit oude kerkje van Waalre is dus alleen al vanwege zijn ouderdom, het gebruikte bouwmateriaal en zijn Romaanse bouwstijl een voor Brabant toonaangevend topmonument dat nodig nadere wetenschappelijke en publieksaandacht verdient, maar ook door zijn geschiedenis en huidige functie is het monument van bovenlokaal belang.
De geschiedenis van het kerkje wordt dankzij nog nooit gebruikte bronnen zoals de kerkrekeningen, tot nu toe onbekende restauratietekeningen uit de
19e eeuw en het archief van Valk, beschreven.

ISBN 90-803984-7-0
Prijs € 13,00