Bestelformulier de geschiedenis van Aalst rondom de wasblekerij Koster-Keunen