Over de oude wegen van Aalst en Waalre_

OVER DE OUDE WEGEN VAN AALST EN WAALRE

Jan Jansen.

Dit boek beoogt de geschiedenis van wegen, paden en waterwegen van de gemeente Waalre en haar gebruikers te belichten vanaf de prehistorie tot en met de naoorlogse periode. Wegen vormen waar ook ter wereld de weerklank van de ontwikkelingen van de landbouw, handel, economie en de sociale en culturele betrekkingen.
Als heemkundige stichting hebben we de vroegere wegen van Aalst en Waalre en de zaken die hiermee verband houden in kaart gebracht.

ISBN 978-94-90552-03-9
Prijs € 19,00