Het Herengoed van Waalre

HET HERENGOED VAN WAALRE

Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van Dijk, Sandra Groeneveld, Jan Jansen

Een werkgroep van Waalres Erfgoed heeft ontdekt dat in de zogenaamde kasteelboerderij aan de Dommelseweg in Waalre de resten van een vermoedelijk laat-vijftiende eeuwse woontoren bewaard zijn gebleven. Deze vormde de kern voor het zestiende-eeuwse L-vormige landhuis dat als ‘het Kasteel van Waalre’ de geschiedenis is ingegaan en dat daar tot een fatale brand in 1867 heeft gestaan. Dit opzienbarende resultaat van bouwhistorisch onderzoek wordt toegelicht in een bundel studies over het Kasteel en de heren van Waalre, Valkenswaard en Aalst.

Inhoud: Het goederencomplex. De heren en vrouwen van Waalre en Valkenswaard en Aalst. Recht en bestuur in de heerlijkheid. Archeologische en bouwhistorische verkenningen. Herengoed en boerengoed. De gebouwen. De Loondermolen. De waterhuishouding en het maalbedrijf.

ISBN 90-803-984-3-8

Prijs € 16,00