De geschiedenis van Aalst rondom de wasblekerij Koster Keunen

DE GESCHIEDENIS VAN AALST RONDOM DE WASBLEKERIJ KOSTER-KEUNEN

Lauri de Bot, Wil Hollanders en Lou Holtzer

Van 1852 tot 1953 was dit familiebedrijf gevestigd op de plaats waar nu het appartementencomplex de Kosterhof is gevestigd. Daarna ging het bedrijf onder de naam Lucia verder, maar werd uiteindelijk verkocht aan Bolsius.
Van gebleekte bijenwas werden vooral kaarsen voor kerkgebruik gemaakt en ook cosmetische artikelen. De firma Koster, die drie villa’s bij de fabriek lieten bouwen, bezat veel grond in Aalst. Zij bezaten ook de eerste auto in Aalst. Zij leverden stroom aan de kerk en zaten in veel besturen en commissies, waar zij veel voor de gemeenschap betekenden. Thans zijn er nog bedrijven in Bladel en Amerika en zij behoren tot de drie grootste bijenwasfabrieken ter wereld.

ISBN 978-94-90552-00-8
Prijs € 13,00