Header

PROJECTEN

Stichting Waalres Erfgoed is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor veel uiteenlopende werkzaamheden zoals beschrijven van foto’s, het digitaliseren en invoeren van documenten in ons nieuwe online- programma Maior-Memorix, houden van interviews en nog veel meer onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact via info@waalreserfgoed.nl.

MIDDENSTAND

De werkgroep ‘Middenstand’ wil een boek publiceren dat de rijke geschiedenis van de middenstand in Aalst en Waalre beschrijft.

Dit moet een overzicht bieden van alle belangrijke winkels, met verhalen, anekdotes en foto’s. Dit project is al zo’n 10 jaar geleden begonnen, maar het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Alleen al een overzicht van welke winkels wanneer op welk adres gezeten hebben is niet ergens op één plek te vinden. In de bijgaande pdf-file kunt u zien welke adressen met welke winkels we hiervoor tot nu toe hebben kunnen verzamelen voor Waalre-dorp. Binnenkort hopen we een vergelijkbaar overzicht voor Aalst te kunnen publiceren.

Wij hopen natuurlijk dat dit overzicht grotendeels correct en volledig is, maar er ontbreken ongetwijfeld namen en de jaartallen weten we lang niet altijd.

Als u fouten ziet, of aanvullende gegevens hebt, dan horen wij dat heel graag. En daarnaast zijn natuurlijk alle verhalen, anekdotes, bijzondere gebeurtenissen, foto’s, enz. meer dan welkom! Met uw hulp hopen wij er een mooi boek van te kunnen maken.

Stuur uw reactie naar hvermeulen55@gmail.com

U kunt ook langskomen in Het Huis van Waalre. Wij komen daar bijna elke week op donderdagmiddag bijeen.

 

U kunt de adressenlijst hier downloaden  http://www.waalreserfgoed.nl/wp-content/uploads/2022/03/Adressen-Middenstand-in-Waalre-dorp.pdf

 

ARCHEOLOGIE

Een werkgroep archeologie binnen het Waalres Erfgoed ligt voor de hand. het Europese “Verdrag van Malta”  dat mede door Nederland is ondertekend verplicht gemeenten om voorafgaand aan grote bouwprojecten een inventarisatie van de archeologische waarde van het bouwterrein te laten maken, eventueel gevolgd door archeologisch veldonderzoek

BEDRIJVIGHEID

Voor beide kerkdorpen Aalst en Waalre worden alle middenstandsbedrijven en industrie geïnventariseerd vanaf ongeveer 1800. Hierbij gaat het om tijdvak van activiteit, soort activiteit en uitvoerenden.

DIGITALISEREN ARCHIEF

Alle documenten en knipsels, dit zijn er ettelijke duizenden, worden gescand om in het archiefprogramma Memorix geplaatst te worden zodat deze op trefwoord teruggevonden kunnen worden. Dit is een omvangrijke klus die erg goed thuis op een passende tijd gedaan kan worden.

DIGITALISEREN FOTO'S

Waalres Erfgoed beschikt inmiddels over een verzameling van meer dan 11.000 foto’s van monumenten, gebeurtenissen, dorpsgezichten, mensen, et cetera. De oudste uit het einde van de 19e eeuw. Fotomateriaal wordt na binnenkomst gescand en ondergebracht in een databank die voor elke geïnteresseerde ter inzage is op de heemkamer. Daarnaast worden belangrijke gebeurtenissen in de gemeente, veelal door eigen fotografen, vastgelegd. Het is vanzelfsprekend dat dit alles tegenwoordig digitaal gedaan wordt. Welkom op de Foto-beeldbank, op deze beeldbank is het fotomateriaal van heemkundekring Waalres Erfgoed te bekijken. Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie op internet van een bepaalde foto of van bepaalde gegevens, vanwege privacy of copyright, neem dan contact op via onze website. Waalres Erfgoed heeft haar uiterste best gedaan om van het materiaal op de beeldbank de makers en rechthebbenden te achterhalen. Ook heeft Waalres Erfgoed haar uiterste best gedaan om de haar aangeleverde informatie op de website zo verantwoord mogelijk te presenteren. Al hoewel zij daarbij zeer zorgvuldig te werk is gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien een dergelijke situatie het geval lijkt, verzoeken we u onmiddellijk contact op te nemen via onze website.

DIGITALISEREN BIDPRENTJES

Waalres Erfgoed heeft een aanzienlijke collectie bidprentjes. De overleden personen woonden veelal in de kerkdorpen Aalst en Waalre . Bidprentjes vormen vaak een aanvulling voor een stamboom. De gegevens op de bidprentjes zijn in veel gevallen nog niet in de openbare akten te vinden. Mocht u bezwaar hebben dat gegevens van uw familie hier worden gepubliceerd, neem dan contact op via onze website.

HOUDEN VAN KRINGGESPREKKEN

Medewerkers van Waalres Erfgoed voeren kringgesprekken met deelnemers aan de dagbesteding bij De Pracht en Neffe de Kerk. Zij doen dat een keer per kwartaal per locatie en telkens met een ander thema.
Het doel van deze gesprekken is dat de deelnemers actief herinneringen over vroeger ophalen en deze delen met anderen. Voor Waalres Erfgoed kunnen deze gesprekken input opleveren voor de geschiedenis van Aalst en Waalre.
Thema’s die aan de orde zijn geweest, zijn o.a. geloof en tradities, wasdag, muziek, vervoer en transport, keuken en verdwenen winkels.

KADASTER

De kadastergegevens van Aalst en Waalre over de periode van 1832 tot 1988 zijn gedigitaliseerd.
De gegevens betreffen o.a. de overzichten van eigenaren, de leggers, de hulpkaarten en veldwerken. Deze gegevens worden verwerkt in een door Henk van der Heijden ontworpen programma.
Daarna kan met behulp van het programma inzicht worden verkregen over de historie van de grondoppervlakte in de vorm van de perceeloppervlakte en de daaraan gekoppelde bestemming, gebruik, de eigenaar, de bewoners en gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden.