De Waalrese Volmolen

DE WAALRESE VOLMOLEN

Jan Jansen en Jaap Walinga

Vanaf het plateau in de Belgische Kempen stromen diverse bekende waterlopen naar het noorden, om ten slotte bij ‘s Hertogenbosch in de Maas uit te monden. Dankzij het verval en de ruime hoeveelheid water die naar zee stroomde was hier in de Brabantse Kempen een goede gelegenheid om de aanwezige waterkracht te benutten voor de aandrijving van een molen. In het stroomgebied van de Dommel werden in het begin van deze eeuw meer dan twintig watermolens geteld, waarbij verschillende molens een lange geschiedenis achter de rug hadden. Nu, tegen het einde van de twintigste eeuw, is er opnieuw belangstelling voor deze watermolens, misschien wel omdat ze zo karakteristiek in het landschap passen. Helaas zijn inmiddels vele watermolens tot ruïne vervallen. Soms is er zelfs geen spoor meer te ontdekken. Gelukkig worden er ook initiatieven genomen om deze markante werkplaatsen van plaatselijke molenaars weer in oude glorie te herstellen.Aan de grens van het grondgebied van het huidige kerkdorp Waalre bevonden zich vroeger twee watermolens van respectabele ouderdom, nl. de Loondermolen en de Waalrese watermolen. Deze laatste molen stond aan het einde van de Molenstraat. Hij wordt in de volksmond nog steeds de Volmolen genoemd, naar een boeiende periode uit haar geschiedenis. 
Deze uitgave is een volledig herziene versie, welke in full collor is gedrukt.

De Waalrese Volmolen
Prijs € 15,00