NIEUWS

De werkgroep ‘Middenstand’ wil een boek publiceren dat de rijke geschiedenis van de middenstand in Aalst en Waalre beschrijft.

Dit moet een overzicht bieden van alle belangrijke winkels, met verhalen, anekdotes en foto’s. Dit project is al zo’n 10 jaar geleden begonnen, maar het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. Alleen al een overzicht van welke winkels wanneer op welk adres gezeten hebben is niet ergens op één plek te vinden. In de bijgaande pdf-file kunt u zien welke adressen met welke winkels we hiervoor tot nu toe hebben kunnen verzamelen voor Waalre-dorp. Binnenkort hopen we een vergelijkbaar overzicht voor Aalst te kunnen publiceren.

Wij hopen natuurlijk dat dit overzicht grotendeels correct en volledig is, maar er ontbreken ongetwijfeld namen en de jaartallen weten we lang niet altijd.

Als u fouten ziet, of aanvullende gegevens hebt, dan horen wij dat heel graag. En daarnaast zijn natuurlijk alle verhalen, anekdotes, bijzondere gebeurtenissen, foto’s, enz. meer dan welkom! Met uw hulp hopen wij er een mooi boek van te kunnen maken.

Stuur uw reactie naar hvermeulen55@gmail.com

U kunt ook langskomen in Het Huis van Waalre. Wij komen daar bijna elke week op donderdagmiddag bijeen.

 

U kunt de adressenlijst hier downloaden  http://www.waalreserfgoed.nl/wp-content/uploads/2022/03/Adressen-Middenstand-in-Waalre-dorp.pdf

Onlangs hebben wij het boekje “Op het dorp” uitgebracht.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dit hier bekijken. Ook zijn er enkele historische foto’s in ons foto archief te vinden, alsmede vele foto’s over Aalst en Waalre.Deze collectie kunt u bekijken in onze fotocollectie.

Stichting Waalres Erfgoed is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor veel uiteenlopende werkzaamheden zoals beschrijven van foto’s, het digitaliseren en invoeren van documenten in ons nieuwe online- programma Maior-Memorix, houden van interviews en nog veel meer onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met Lambert Jansen op: 06-51730053.

Wekelijks wordt er een artikel gepubliceerd in de Schakel

Hier de link naar het laatste artikel.

WAALRES ERFGOED OP FACEBOOK

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto’s van de gemeente Waalre. Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de kerk-dorpen Aalst en Waalre.

Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente door de eeuwen heen zoveel mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat.