NIEUWS

Waalres erfgoed organiseert op 31 oktober een open avond.
Wij laten zien wat wij allemaal doen, en over wat voor gegevens wij beschikken.
Kom gerust kijken, u bent van harte welkom!

Waar?:         Het huis van Waalre
Wanneer?   Donderdag 31 oktober

Waalres erfgoed organiseert op woensdag 6 november een \donateursavond in de Wolderse Wever.
Wij hebben gastspreker Renné Bastiaanse als bereid gevonden om er een interessante avond van te maken. U bent van harte welkom!

 

Stichting Waalres Erfgoed is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor veel uiteenlopende werkzaamheden zoals beschrijven van foto’s, het digitaliseren en invoeren van documenten in ons nieuwe online- programma Maior-Memorix, houden van interviews en nog veel meer onderwerpen met betrekking tot de geschiedenis van de kerkdorpen Aalst en Waalre.

Wilt u meer informatie of aanmelden als vrijwilliger neem dan contact op met Lambert Jansen op: 06-51730053.

WAALRES ERFGOED OP FACEBOOK

Waalres Erfgoed is opgericht om het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen voor haar inwoners en hun nageslacht. Zij doet dit sinds haar oprichting in 1986 door het verzamelen, bestuderen en beschrijven van documenten en foto’s van de gemeente Waalre. Vóór de samenvoeging in 1923 waren dit de kerk-dorpen Aalst en Waalre.

Daarnaast wil Waalres Erfgoed het dagelijks leven van de bewoners van de gemeente door de eeuwen heen zoveel mogelijk inzichtelijk maken.

Projectgroepen leggen de resultaten van hun onderzoek vast en maken dat openbaar door lezingen en publicaties. Verzamelingen die aan Waalres Erfgoed worden toevertrouwd, worden beheerd en toegankelijk gemaakt. Waalres Erfgoed adviseert lokale en regionale overheden en instanties over de historische waarde van plekken waar nieuwbouw gepland staat.